Monday, 04/07/2022 - 12:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Nhã Lộng

công khai chế độ của trẻ năm học 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN NHÃ LỘNG

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường MN Nhã Lộng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội năm học 2020-2021 của trường MN Nhã Lộng. (có bảng quyết toán chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng trường, bộ phận kế toán và các tổ hành chính, tổ chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện;
- Lưu: KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Trường Mầm non Nhã Lộng

  

CÔNG KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIÁO DỤC                                                  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Tháng 9,10,11,12 năm 2020

 

 

 

 

ĐVT: đồng

STT

Nội dung

Học kỳ I năm học 2020-2021 (T9-T12/2020)

 

Số đối tượng

Thành Tiền

 

*

Chính sách Miễn, giảm học phí (NĐ 86)

22

3,200,000

 

*

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập (NĐ 86)

10

4,000,000

 

*

Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo (NĐ 06)

22

13,596,000

 

*

Chính sách học bổng, phương tiện cho HS khuyết tật (TT 42)

 

 

 

*

Chính sách hỗ trợ giáo viên dạy HS khuyết tật (NĐ 28)

2

5,949,927

 

*

Chính sách hỗ trợ học tập HS dân tộc rất ít người (NĐ 57)

 

 

 

I

Tổng cộng

 

            26,745,927

 

*

Trong đó:

 

 

 

 

Miễn học phí

10

              2,000,000

 

 

Giảm 50% học phí

12

              1,200,000

 

 

Giảm 70% học phí

0

 

 

 

Hỗ trợ chi phí học tập

10

              4,000,000

 

 

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo

22

            13,596,000

 

 

Học bổng, phương tiện cho học sinh khuyết tật

 

 

 

 

Phụ cấp giáo viên dạy học sinh khuyết tật

2

5,949,927

 

 

Hỗ trợ học tập cho học sinh dân tộc rất ít người

0

                           -  

 

  

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Nguyễn Thị Mơ

Nguyễn Thị Hoàn

 

    

 

Đơn vị: Trường Mầm non Nhã Lộng

  

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIÁO DỤC                                                  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

 

Tháng 1,3,4,5 năm 2021

 

 

 

 

 

 

ĐVT: đồng

 

STT

Nội dung

Học kỳ II năm học 2020-2021
(T1-T5/2021)

 

Số đối tượng

Thành Tiền

 

*

Chính sách Miễn, giảm học phí (NĐ 86)

19

2,275,000

 

*

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập (NĐ 86)

6

2,100,000

 

*

Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo (NĐ 06)

19

10,640,000

 

*

Chính sách học bổng, phương tiện cho HS khuyết tật (TT 42)

 

 

 

*

Chính sách hỗ trợ giáo viên dạy HS khuyết tật (NĐ 28)

2

4,957,700

 

*

Chính sách hỗ trợ học tập HS dân tộc rất ít người (NĐ 57)

 

 

 

I

Tổng cộng

 

            19,972,700

 

*

Trong đó:

 

 

 

 

Miễn học phí

7

              1,225,000

 

 

Giảm 50% học phí

12

              1,050,000

 

 

Giảm 70% học phí

0

 

 

 

Hỗ trợ chi phí học tập

6

              2,100,000

 

 

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo

22

            10,640,000

 

 

Học bổng, phương tiện cho học sinh khuyết tật

 

 

 

 

Phụ cấp giáo viên dạy học sinh khuyết tật

2

4,957,700

 

 

Hỗ trợ học tập cho học sinh dân tộc rất ít người

0

                           -  

 

  

 

Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

    
    
    
    
    

Nguyễn Thị Mơ

Nguyễn Thị Chai

Tác giả: Dương Thị Hải
Nguồn:Trường mầm non Nhã Lộng Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 12
Năm 2022 : 2.758